ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “ออนไซด์” (เรียนตามปกติที่โรงเรียน)

Leave a Comment