ประเภทชายหญิงรวม
ผู้อำนวยการ202
ข้าราชการครู4610
พนักงานราชการ213
ครูอัตราจ้าง000
ลูกจ้างประจำ101
ลูกจ้างชั่วคราว000
รวมทั้งหมด8715