กลุ่มบริการวิชาการ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตบริการของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยกำหนดการแนะแนวไว้ 2 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 65 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปอหมัน โรงเรียนบ้านตานบ และโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม วันที่ 22  กุมภาพันธ์  65 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาฮะ และโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

ซึ่งทีมงานแนะแนว ประกอบด้วย คุณครูพิทักษ์ เสาทอง คุณครูสำเริง หาญเสมอ คุณครูรังสินี สีพิมพ์ขัด คุณครูนันท์นภัส จำปาทอง

โดยได้แนะแนวน้อง ๆ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ข้อดีที่มาเรียนที่ทุ่งกุลาพิทยาคม ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

Leave a Comment