Get Adobe Flash player

topweb tkl1

ch2

chumnan5

หน่วยงานภายใน

monney

vicharkan

salaryweb

im

coms 

DLTV

หน่วยงานภายนอก

moe

obec

customLogo.gif

myoffice

dlit

dmc

bobec

emis

sgs0

smss

e budget

qams

สถิติผู้เยี่ยมชม

0101415
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
43
215
671
1409
2080
6503
101415

Forecast Today
288

14.34%
21.53%
1.83%
4.36%
0.01%
57.92%
Online (15 minutes ago):4

IP ของคุณ:3.231.229.89

ข้อมูลอัตลักษณ์ เอกลักษณ์

data

ทุ่งกุลาแฟนเพจ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกรอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งได้เข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

ภาพหนาจอ 2562 11 20 เวลา 20.18.06

ภาพกิจกรรมสรุปผลฯ ดูได้เพิ่มเติม

click1


โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม หมู่ 4 บ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 [ผอ.ชำนาญ เกตุโสระ โทร.0989822863]