Get Adobe Flash player

slide2 2

ch2

chumnan5

หน่วยงานภายใน

monney

vicharkan

salaryweb

im

coms

หน่วยงานภายนอก

moe

obec

myoffice

dlit

dmc

bobec

emis

sgs0

smss

e budget

qams

สถิติผู้เยี่ยมชม

0074836
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
52
114
851
1138
3025
2991
74836

Forecast Today
720

15.14%
19.23%
2.00%
2.71%
0.02%
60.91%
Online (15 minutes ago):7

IP ของคุณ:54.91.71.108

ทุ่งกุลาแฟนเพจ

×

มีข้อผิดพลาด

[OSYouTube] Alledia framework not found

ประวัติโรงเรียน

               IMG 2451ประวัติโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาประจำตำบลทุ่งกุลาขึ้นตรงต่อโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  ตั้งอยู่ในบริเวณป่าไม้ยูคาลิปตัสระหว่างบ้านโนนระเวียงและบ้านตานบ  โรงเรียนสาขาตำบลทุ่งกุลาตั้งอยู่ในขณะที่นายชัยศรี  เจริญรัตน์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่าตูม    นายเลื่อน  นิตยวัน  ดำรงตำแหน่งเป็นศึกษาธิการอำเภอท่าตูม  และนายสุพิทย์  จรัณยานนท์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    ทุ่งกุลาพิทยาคม  สาขาตำบลทุ่งกุลา  เปิดทำการสอนครั้งแรก   เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕  ระยะแรกใช้อาคารชั่วคราวเป็นอาคารเรียน  โดยความอนุเคราะห์ของ สภาตำบลทุ่งกุลา  สร้างบนเนื้อที่  ๕๐ ไร่  โดยมอบหมายให้  นายประวัติ  แก่นแก้ว  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนและการบริหาร  โรงเรียนสาขาตำบลทุ่งกุลาเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยการนำของสภาตำบลโดยการนำของกำนันเมา  เมชบุตร  และได้ประชุมสภาตำบล  เมื่อวันที่  ๔ ตุลาคม  ๒๕๓๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตานบ  โดยมีมติว่า

            ๑.  สภาตำบลทุ่งกุลายกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน จำนวน  ๕๐ ไร่

            ๒. สภาตำบลทุ่งกุลาร่วมกับชาวบ้านตำบลทุ่งกุลา  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ๔ ห้องเรียน       ๒  ห้องน้ำ  คิดเป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                -  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๓๕  กรมสามัญศึกษาอนุมัติเปิดรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  แบบสหศึกษา

                 -  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม   ๒๕๓๕  เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก

                -  ปี ๒๕๓๕  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักเมืองไทยจำนวน  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  โดย ฯพณฯ พิศาล  มูลศาสตร์สาทร  เป็นผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ล/๓๐  จำนวน  ๑ หลัง  ๔ ห้องเรียน  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๖

                 -  วันที่  ๒๒ มีนาคม  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลทุ่งกุลาสร้างถังเก็บน้ำแบบ  ฝ.๓๓

                 -  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๓๗ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานมูลนิธิ   รักเมืองไทย  ทำพิธีเปิดอาคารเรียนรักเมืองไทย

                 -  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลสร้างถังเก็บน้ำ  แบบสี่เหลี่ยม  ขนาด  ๕๐ ลูกบาศก์เมตร  จำนวน  ๑ ถัง

                 -  โรงเรียนสาขาทุ่งกุลา  ได้รับการประกาศจัดตั้งจากระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๓๙

                 -  โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  เปิดทำการสอนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๒


โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม หมู่ 4 บ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 [ผอ.ชำนาญ เกตุโสระ โทร.0989822863]